Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Web sitesindeki ziyaretinizi devam ettirerek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. (daha fazla bilgi edinin)

WebDocuments Kurulum Kılavuzu

IceWarp WebDocuments birkaç yoldan entegre edilebilir. Fakat farklı bir sunucu ya da en azından farklı bir sanal sunucu kullanılması önerilir.

Bu yöntem ile, WebDocuments daha önce yapılandırılmış sanal sunucuda çalışacaktır. Eğer WebDocuments'i kendi sanal sunucunuzda çalıştırmak istiyorsanız, APT veri havuzları (Debian8'li sanal sunucu gereklidir) seçeneğine bakın.

This method is the easiest way for you to setup WebDocuments on Windows. With this method, you will run WebDocuments on a virtual machine preconfigured by Icewarp. If you prefer to run WebDocuments on your own Virtual Machine, check also option APT repository (VM with Debian8 is required).

This method seems to be the easiest way for you to setup WebDocuments on 64bit Debian 8.
You can either have standalone virtual server for WebDocuments or run WebDocuments on the same server as IceWarp.
In case of installation WebDocuments on same server as IceWarp, please conntact support.eu@icewarp.com for additional info.

ESXi VPS

Sanal Sunucu İçe Aktarma

 • ZIP dosyası halindeki sanal sunucuyu indirin ve çıkarın
  İNDİR
  İNDİR 6.5
  İNDİR 6.5
  İNDİR 5.5
 • vSphere programını (ya da Workstation gibi başka bir yönetim programını) açın ve "Deploy OVF Template..."i seçin.
 • OVF Şablon dosyasını açın ve ileriye tıklayın
 • Şablon ayrıntılarını gözden geçirin
 • Sanal sunucu adını yazın (varsayılan isim yeterlidir), ileri tıklayın
 • Veri deposunu ve disk tipini seçin - varsayılan ayar (lazy zeroed) önerilir. Eager zeroed yavaş içe aktarım sağlar. İleri tıklayın ve disk tipleri ile ilgili daha fazla bilgi için: https://communities.vmware.com/message/2199576
 • Ayarları gözden geçirin ve "Power on after deployment"i seçin, bitire tıklayın
 • İşlem bitince kapata tıklayın
 • VMware Workstation'dan ya da vSphere WebClient'ten sanal makinenin otomatik başlamasını ayarlayın. Bunun için sol paneldeki hypervisor'e sağ tıklayın ve "Manage AutoStart VMs..."i seçin
 • "Confıgure AutoStart" penceresindeki Aktarılan sanal makinenin solundaki kutucuğa tıklayın.

Eğer DHCP kullanılıyorsa makinede değişiklik yapmaya gerek yoktur. Sadece DHCP sunucunuzu aynı IP adresini atayacak şekilde ayarlayın (MAC'a göre IP rezerve etme)

Sanal Makineyi Başlatın

Sanal makine güç menüsünden ya da panelinden Başlat'ı seçerek Sanal Makineyi açın (içe aktarım sırasında açılmadıysa).

Configure IceWarp server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

VM içeri aktar

Windows Sunucu İşletim Sisteminizde Hyper-V rolünü etkinleştirmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
Bağlantı
Diğer Windows Sunucu sürümlerinde de bu işlem yapılabilir.

İNDİR
Win 2k8 – Win2012
Win 2k8 – Win2012
Win 2012 – 2012R2+
 • Sıkıştırılmış görüntü dosyasını indirin ve açın (VM açılan dosyada çalışacaktır)
 • Hyper-V Yöneticisini açın (Yönetim Araçları ya da Sunucu Yönetiminde)
 • İşlemler menüsündeki (sol tarafta yer alır) "Sanal Makine İçe Aktar"ı seçin
 • VM görüntüsünü çıkarttığınız yeri bulun ve VM dosyalarının bulunduğu ana klasörü seçin
 • Ayarları içe aktarı seçin, iki ayarda olabilir fakat "Sanal makineyi kopyala (yeni benzersiz ID yarat)"i seçin ve "İçe aktar"a basın.

IceWarp Sunucunun en güncel sürümü Windows ve tüm popüler Linux sistemlerinde kullanılabilir.

Sanal Makineyi Başlatın

İçe aktarma, tüm makinelerin bulunduğu listeye yeni bir sanal makine ekler. Makineye sağ tıklayarak ya da sol tıklayıp İşlemler panelinden "Başlat" sol tıklanarak makine başlatılabilir.

Listede makineye çift tıklayarak VNC konsolu açılabilir, başlamış VM IceWarp logosu ile beraber makine IP'sini gösterir.

Configure IceWarp Server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Open terminal emulator note. Commands need to be run under 'root' account. Add apt sources of icewarp and nodejs repository:

Check if your Debian is able to install 'contrib' and 'non-free'packages.

- you should find this line in /etc/apt/source.list file

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ [debian-version] main

- where [debian-version] is the version of currently installed release. e.g. in case of Debian Jessie, the source should look like:

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

Add apt sources of IceWarp and nodejs repository

echo "deb http://pkg.icewarp.com/debian icewarp gen1" > /etc/apt/sources.list.d/icewarp.list
echo "deb http://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/nodejs.list

- It is also possible to use https in the source links, but in that case apt-transport-https package HAS TO be installed first.

Import signing keys into the apt keyring

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40

gpg: requesting key 614B1C40 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key E7FF3B9B: public key "IceWarp Technology >sysadmin@icewarp.com<" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)


apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 68576280

gpg: requesting key 68576280 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 68576280: public key "NodeSource >gpg@nodesource.com<" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)

Update apt database on your machine


It is required to have added system locale en_US.UTF-8, to add en_US.UTF-8 execute dpkg-reconfigure locales
and check the checkbox for this locale

apt-get update && apt-get upgrade

...
...
Hit http://pkg.icewarp.com icewarp InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://pkg.icewarp.com icewarp/gen1 amd64 Packages
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [964 B]
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:20 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Fetched xxx kB in xs (xx.x kB/s)
Reading package lists... Done

Install icewarp-webdocuments package

apt-get install icewarp-webdocuments

This package will install all necessary dependencies, so after approximately twenty minutes you will have configured and running backend for your web documents. The last line of script output is actual IP address of iwds host which is needed in next step, you can however obtain IP address in any common way.

Configure IceWarp server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Install IW + WebDoc on the same Debian server

1. Check if your Debian is able to install 'contrib' and 'non-free'packages:.
- you should find this line in /etc/apt/sources.list file
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ [debian-version] main
- where [debian-version] is the version of currently installed release. e.g. in case of Debian Jessie, the source should look like:
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
2. Add apt sources of IceWarp and nodejs repository:
echo "deb [arch=amd64] http://pkg.icewarp.com/debian icewarp gen1" >
/etc/apt/sources.list.d/icewarp.list
echo "deb http://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main" >
/etc/apt/sources.list.d/nodejs.list
3. Import signing keys into the apt keyring
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 68576280
4. It is required to have added system locale en_US.UTF-8
dpkg-reconfigure locales
and check en_US.UTF-8 from the list of locales 5. Update apt database on your machine
apt-get update && apt-get upgrade
6. Stop all icewarp services (at least control during installation)
./icewarpd.sh --stop
7. Add 2nd interface with IP for nginx to your current network interface:
add following to /etc/network/interfaces (replace IP and netmask if needed)
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
 address 10.10.1.1
 netmask 255.255.255.0
to activate new interface run with sudo in terminal
ifup eth0:1
8. Install webdocuments
apt-get install icewarp-webdocuments
This package will install all necessary dependencies, so after approximately twenty minutes you will have configured and running backend for your web documents.
9. Edit configuration file for nginx to run on added IP (comment IPV6 in case you use it for another service)
vi /etc/nginx/conf.d/onlyoffice-documentserver.conf
(replace 10.10.1.1 with your added IP address)
server {
 listen 10.10.1.1:80;
 #listen [::]:80 default_server;
 server_tokens off;
 
 include /etc/nginx/includes/onlyoffice-documentserver-*.conf;
}

server {
    listen 10.10.1.1:443 ssl spdy;
    #listen [::]:443 ssl spdy default_server;
    server_tokens off;
    root /usr/share/nginx/html;
    ........…
10. Restart nginx
/etc/init.d/nginx restart
11. Restart supervisor
service supervisor restart 
…if you will see an error, please run this command again
12. Bind icewarp services to desired IP
/opt/icewarp/tool.sh set system c_system_services_bindipaddress 192.168.1.1
...replace 192.168.1.1 with your IP
13. Start IW services
./icewarpd.sh --start
14. Configure IceWarp server
 • URL must be reachable from iwds host – proper A DNS record or record in /etc/hosts is nescessary.
 • IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.
 • Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host (10.10.1.1 in our example) into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button. "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

İletişime Geçin